Politica de confidentialitate

1. CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării, autentificării, plasării și onorării comenzilor și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea site-ului. Clientului îi este interzis să dezvăluie către terți raporturile sale cu ELECTROPRO DISTRIBUTION SRL, fără consimțământul expres al societății, oferit în prealabil în scris.

Transmiterea de către Client de informații sau materiale prin intermediul acestui site, idei, concepte, know-how, tehnici, etc. ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

Disponibilitatea unui produs în stoc, fie că face parte dintr-o promoție sau nu, este anunțată prin email după plasarea comenzii de către Client.

www.frigideredevin.ro are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor clienților.

Prin acesarea site-ului și a produselor noastre, ELECTROPRO DISTRIBUTION SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și stocate. In ceea ce privește drepturile dvs. în calitate de persoană vizată astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de Securitate pusă la dispoziție și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.

2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Datele cu caracter personal ale Clientului sunt prelucrate de către Vânzător în calitate de administrator al datelor cu caracter personal în cadrul Contractului de vânzare și de către ELECTROPRO DISTRIBUTION SRL în cadrul furnizării de servicii electronice.

2.2. Furnizarea datelor personale de către Client este voluntară, dar necesare pentru crearea Contului, utilizarea anumitor Servicii Electronice, transmiterea de oferte, promotii, reduceri, stiri operationale si pentru încheierea Contractului de Vânzare.